تامین تجهیزات لایه نشانی مورد نیاز آزمایشگاهها و شرکتهای مرتبط با نیمه هادی، MEMS، Element Bio و نانو تکنولوژی در ابعاد و مدلهای مختلف.

اسپین کوتر ها در سرعتهای اسپین متفاوت و تا سایزهای حداکثر 4، 6، 8، 12 اینچ و حتی بالاتر و همچنین ماسک الاینر در ماسک های 5، 7، 9، 14 اینچ و حتی فراتر از آن بصورت سفارشی و در سه وضعیت دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک قابل ارائه میباشد.

 M4 M3  M2 M1
 S4 S3  S2 S1