همکاری با یکی از معتبرترین تولید کنندگان تجهیزات اندازه‌گیری نویز، صوت، ارتعاش، آکوستیک، آنالیز مودال، آنالایزرهای پیشرفته صدا و ارتعاش، انواع میکروفن‌ها و شتاب‌سنج‌ها فعالیت مینماید

S1

Soundbook_MK2

Universal multi-channel Acoustic and Vibration Measurement System

S5

AcoustiTube

Determination of sound absorption, reflection and impedance ratio

S3

Intensity Probe

Measuring Sound intensity

S6

Condenser Microphone

High-quality measurement microphones

S2

Apollo Box

Data Acquisition System with 24-bit ADC and USB Interface