ارائه‌ انواع مختلف دستگاه‌ های XRF پرتابل و رومیزی مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع فلزی و آلیاژی، معدن و اکتشاف، خاک و رسوب، سیمان، نظارت بر محیط زیست، پتروشیمی، فلزات گرانبها، اتومبیل و …  که به‌دلیل ابعاد متنوع حتی در صنعت جواهرات و هنر نیز استفاده می‌شود.

 1

2
 3

 4